CA | ES | EN | FR

Política de privacitat

Informació addicional sobre Protecció de Dades

1. RESPONSABLE
Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?
Identitat: Anpora participaciones, S.L.
Adreça postal: Passeig de Gràcia, 42, 08007 Barcelona
Correu electrònic: info@grupoanpora.com
2. FINALITATS
Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
En compliment del disposat en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, t’informem de que a Anpora participaciones, S.L. tractem les dades personals que ens facilites per a les següents finalitats:
(1) En el supòsit que ens hagis escrit mitjançant el nostre Formulari de Contacte, tractaríem les teves dades per gestionar la teva consulta en relació amb els nostres porductes i serveis oferts.
(2) En el supòsit que ens hagis escrit mitjançant el nostre Formulari de Suport, gestionar qualsevol incidència relativa a qualsevol vivenda, local comercial o aparcament llogat a la companyia Anpora participaciones.
3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Durant quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades:
- En relació amb la finalitat (1) fins el moment en què haguem resolt la teva consulta, així com el temps necessari per cumplir les obligacions legals corresponents.
- En relació amb la finalitat (2) durant la vigència del contracte que tinguem amb tu relatiu al lloguer del corresponent immoble, així com el temps necessari per cumplir les obligacions legals corresponents.
4. LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
Les bases legals pel tractament de les teves dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (2) incluïdes en l’apartat 2 anterior (“Finalitats”) són les següents:
- Finalitat (1): La base legal pel tractament de les teves dades personals és el consentiment exprés (clara acció afirmativa) otorgat en el moment de recollida de les teves dades personals.
- Finalitat (2): La base legal pel tractament de les teves dades personals és l’execució d’un contracte.
5. DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a:
  • Aquells tercers pels quals resulti necessària la seva intervenció per la correcta gestió de la prestació del servei.
  • Els organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els que una norma legal així ho estableixi.
6. DRETS
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?
Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Anpora participaciones, S.L. deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si desitges exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres personalment al domicili d’ Anpora participaciones, S.L. a l’adreça indicada anteriorment, o enviant un correu electrònic a info@grupoanpora.com, identificant-te convenientment.
Per últim t’informem que pots dirigir-te a l’Agencia Española de Protección de Datos i altres organismes públics competents per qualsevol reclamació derivada del tractament de les dades personals.